Labyrint - přírodní bludiště v Brandýse nad Orlicí

V labyrintu začíná návštěvnická sezóna pro veřejnost prvním květnem a končí posledním víkendem v září.

Provozní doba byla stanovena takto: V květnu, červnu a v září o sobotách a nedělích od 9 do 17 hodin. V červenci a srpnu denně od 9 do 18 hodin. Polední přestávka je od 12 do 13 hodin.

Hromadné výpravy lze mimořádně objednávat i pro všední dny během května, června a září nejméně tři dny předem na čísle 732 145 114.
Vstupné plné: 50 Kč
snížené: 30 Kč (děti 4-18 let, studenti, senioři a ZTP)

Pro aktivní turisty doporučujeme návštěvu v rámci projížďky po cyklostezce Ústí nad Orlicí - Choceň. Pro ostatní je výhodou dobré dopravního spojení, bezbariérová přístupnost a nedaleké parkoviště při hasičské hospodě "U Konťáku".

Před vstupem do labyrintu doporučujeme časovou rezervu. Průměrná délka "bloudění" se pohybuje kolem 20 minut. Občanské sdružení Brandýs ve světě se těší na Vaši návštěvu.

Návštěvní řád labyrintu v Brandýse nad Orlicí.

Půdorys a umístění bludiště

Pozemek, na němž bludiště od podzimu roku 2002 stojí, patří městu Brandýs nad Orlicí. Střed bludiště je vzdálen zhruba padesát metrů od jednoho z ramen Tiché Orlice a leží asi metr nad jeho hladinou. Ve východní části louky je umístěna podzemní sběrná vodárenská nádrž, a proto je celá lokalita chráněným vodárenským pásmem, a proto se nedají při ošetřování habrů použít chemické přípravky. Z jižní strany je louka částečně kryta zalesněným svahem na jehož úpatí stojí pomník J. A. Komenského.

Bludiště leží na ose pomníku a jeho půdorys tvoří čtverec o rozměru 35 x 35 metrů. Uvnitř čtverce je zjednodušená azimutálně pojatá kresba zemské koule, kde hlavní poledníky a rovnoběžky rafinovaně přerušované komplikují cestu do centra labyrintu. Ve středu, tedy v cíli, vzniká výtvarný objekt symbolizující "ráj srdce". V současné době jej tvoří točité kamenné schody a bude doplněn o středový kovaný sloupek.

Veškeré linie bludiště bude tvoří přesně geometricky vysazený habr obecný (Carpinus betulus) o šířce stěny 0,8 metru a výšce 2 metry. Stěna z udržovaného živého plotu bludiště zamezuje v největší možné míře průhledu. Veškeré vstupy a prostupy jsou široké téměř jeden metr. Cesty uvnitř labyrintu (mimo kořenový prostor sazenic) tvoří výsyp z jemného kamenného štěrku. Přístupová cesta je po obou stranách zpevněna zahradní obrubou.

Od sezony 2009 labyrint vítá návštěvníky z celého světa ve svém ostrém provozu.

Idea vzniku labyrintu a Poutníkovy cesty

Při prvotních úvahách a diskusích o hlavních cílech, k nimž by měla činnost sdružení směřovat, se všichni členové jednoznačně shodli na tom, že je nutné najít co nejvhodnější způsob, jak využít skutečnosti, že v Brandýse v letech 1622 - 1625 pobývala osobnost světového formátu - Jan Amos Komenský.

Naše představa, jak s devizou pobytu J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí naložit trochu jinak, než bylo dosud zvykem, a samozřejmě ku prospěchu co největšího počtu obyvatel města i jeho návštěvníků, je následující : Centrem veškerého dění se dlouhodobě stane okolí Komenského pomníku v Klopotech >>> s přilehlou strání, lesem, pěšinami a potoky. Turistická vizitka číslo 788

První velkou akcí, kterou jsme tyto myšlenky uvedli v realitu, se stalo vybudování přírodního bludiště - labyrintu na nevyužité louce před pomníkem JAK. Labyrint považujeme za základ pro další aktivity v jeho okolí. Jedná se především o výtvarné práce na Poutníkově cestě, jež vznikají ve městě a přilehlém přírodním areálu a vhodně využívají terénu i materiálu, který příroda zdarma nabízí.

Tvůrci výtvarných prací budou studenti výtvarných škol, výtvarníci amatéři i profesionálové nenárokující si odměny. Ti budou vytvářet sochy, plastiky či objekty inspirované Komenského dílem. Hotové výtvory potom zůstanou součástí Poutníkovy cesty a tím i okolní přírody. Práce budou probíhat prakticky kdykoliv po celý rok, bude záležet na úvaze konkrétního výtvarníka, jeho chuti a čase.

Inspirace Anglií

Inspiraci pro výstavbu labyrintu jsme našli díky Davidovi Růžičkovi v Anglii, která je už po tři století zemí bludišť. Jak píše Karel Kyncl ve své knize fejetonů Moje Británie, je jich tam více než stovka, z čehož více než polovina jich byla postavena v posledních dvaceti letech. Nechme alespoň krátce promluvit bývalého londýnského zpravodaje Československého rozhlasu.

"Fascinace blouděním není v Anglii jenom věcí tradice a starých vzpomínek. Je až neuvěřitelně živá. Většinou to jsou složitě prolamované systémy pásů pečlivě sestřižených a neprostupných křovin, vysoké asi dva a půl metru. Vejdete dovnitř a nejdřív vesele a s humorem procházíte úzkými neočekávaně zalomenými uličkami. Po jisté době ovšem dojdete k závěru, že všeho moc škodí a že není nad volný přehledný terén. A v té chvíli to začne. Pokoušíte se najít východ, ale ať děláte co děláte, vždycky se jaksi zákonitě ocitnete ve středu bludiště. Jste rozumný člověk a je vám jasné, že vám nehrozí skutečné nebezpečí, že se dříve či později vlastním přičiněním nebo s pomocí jiných určitě dostanete ven, ale přesto po několika nezdařených pokusech pocítíte cosi jako hrůzu z vlastní bezmoci. Myslím, že právě tento pocit je paradoxně hlavním důvodem oblíbenosti bludišť. Bludiště jsou v zásadě nevinné prababičky daleko problematičtějších hororových filmů..."

Tolik tedy Karel Kyncl. Proč ale za příjemným mrazením v zádech jezdit až za kanál La Manche, když jeho zdroj máme doma? Přijeďte do Brandýsa nad Orlicí a sami se přesvědčte, jak snadné je zabloudit.

Na výstavbě labyrintu se podílí

Nejvýznamnější finanční pomoc při budování bludiště nám poskytl Pardubický kraj. Další prostředky pocházejí z příspěvků města, od sponzorů a z akce Kupte si svůj habr!

Stavební práce, vysázení habrů a jejich zástřih prováděla firma ARS Jan Vavřín Litomyšl. >>> Údržbu labyrintu a zástřih stěn provádí členové spolku Brandýs ve světě za pomoci technických služeb města Brandýs nad Orlicí.

FOTOGALERIE

výstavba labyrintu, brigády školáků i členů spolku, povodeň 2006, labyrint dnes

foto: Archiv, Ivan Truhlička, Tomáš Hubený, David Růžička  

Otevírací doba labyrintu
Květen, červen a září
pouze SO a NE
9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Červenec a srpen denně
9:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00


"Ať se dali kteroukoli cestou, vždycky je dovedla zpátky do středu bludiště."

Jerome Klapka Jerome - Tři muži ve člunu

"A já tobě tyto okuláry daruji, skrze něž se na svět dívati budeš."

J.A. Komenský - Labyrint světa a ráj srdce

<

hromadné výpravy do bludiště
nejméně dva dny předem na
TEL: 732 145 114
Zdeněk Držmíšek - předseda
TEL: 603 239 407
Tomáš Hubený - web
thubeny@seznam.cz


ikonka BVS

ZVUK - SVĚTLA - zvukař Tomáš Hubený

mapy.czaktualizováno: 30. 04. 2014
Šíření uvedených informací vítáno!

designed by Slim
01. 07. 2011DOPORUČUJEME

Region Orlické hory